توسعه فردی
توسعه فردی

نقد و بررسی کتاب

من نظرم این بود که نقد و بررسی کتاب را اکثر کانال ها و پیج ها انجام می دهند پس کار تکراری است.در واقع نه

ادامه مطلب »
توسعه فردی

مسئله نوشتن است

یکی از درگیری هایی که با خودم دارم شروع به نوشتن است.ذهنم در آغاز قصد گمراه کردن مرا دارد.یک جمله همیشگی قبل از نوشتن«چیزی برای

ادامه مطلب »
توسعه فردی

دانه ی اصیل وجود ما

تکلیف یک نویسنده هر روز نوشتن است.هر روز باید بنویسد.هر روز بخواند.خودش را مدام شخم بزند تا آنچه در وجودش دارد را بشناسد. خیلی وقت

ادامه مطلب »
توسعه فردی

خود واقعیت باش

عجیب است گاهی از خود واقعی مان دور می شویم.حتی گاهی به خاطر حرف دیگران نیست که مایوس مان کرده باشند.گاهی خودمان با افکار بی

ادامه مطلب »
تجربه

باخودم فکر می کنم این حرف هایی که توی سایتم می نویسم،قرار است به کجا برسند. این حرف ها مثل همان مشق شب است.که توی

ادامه مطلب »