تجربه
تجربه

باخودم فکر می کنم این حرف هایی که توی سایتم می نویسم،قرار است به کجا برسند. این حرف ها مثل همان مشق شب است.که توی

ادامه مطلب »
تجربه

دوستان محتوایی من

یک روز توی گروه محتواتیم یک سوال مطرح کردم ،چون بسیار احساس درماندگی می کردم که خب نتوانستم صد در صد دوره را مو به

ادامه مطلب »