شاعر
شاعر

سلام من دانه شاعرم

من یک شاعرم،یک شاعر که خودش را پیچانده میان هزاران کلاف مختلف،تا بوی شعرش جهان را بر ندارد. من یک شاعرم همانکه بیرحمانه کلماتی که

ادامه مطلب »