اردیبهشت ۱۴۰۰(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)
تحول

درون خودمان را در یابیم

امروز با سردرگمی عجیبی بیدار شدم.حتی خودم نمی دانستم دلیلش چیست؟ روی هیچ کاری نمی توانستم تمرکز کنم.مدام برنامه ام را زیر رو می کردم.

ادامه مطلب »
تحول

چگونه رشد کنیم ؟

چگونگی رشد ما سهم به سزایی در روند پیشرفت ما دارد. من همواره برای جمع بندی های حال اکنون و امروزم ، به روزگار نوجوانی

ادامه مطلب »
تحول

زیستن با تحول است

ماه اول نوشتن درباره ی تحول به پایان رسید. قول داده بودم از ماه دوم یعنی اردیبهشت ماه ،به سایت هم سری بزنم.هر روز یک

ادامه مطلب »