اسفند ۱۳۹۹(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)
دسته‌بندی نشده

وصل زندگی و نوشتن

می دانی چیست؟باید بخوااااانم، بخوااااانم و خیلی بخوانم.باید تمام تیکه های زندگی را به کاغذ وصل کنم.دلم می خواهد آنقدر بخوانم تا بتوانم عالی بنویسم.

ادامه مطلب »