کودک
کودک

کودکان سرمایه ملی هستند

آینده هر کشوری را جمعیت آن کشور رقم می زنند.کودکان  دارای فکر و ذهن بکر و تازه هستند.کودکان هنوز مغزشان ساختار خاصی نیافته است. در

ادامه مطلب »
کودک

ایده پردازان جذاب

  تا حالا شده که کودکانتان ایده جذابی ارائه بدهند و شما با انها همآهنگ بشوید و انجام بدهید؟ یا چون سن کمی دارند و

ادامه مطلب »