درباره فروزان فدایی

من فروزان فدایی هستم.از چهارده سالگی می نوشتم.اما شروع دانشگاه،نقطه ی پایانی به شور نوشتن من بود.اما حالا بهتر از قبل می نویسم زیرا می دانم از نوشته هایم چه می خواهم.من لذت نوشتن و رقص کلمات را می خواهم.